Drank

Tijdens de drooglegging werd er dus geen legale alcohol gestookt, met als gevolg de oversteek naar Mexico waar de Mezcal populair is en naar Canada waar legaal whiskey gestookt wordt. Ook het moonshinen kwam er op. Daar was geen enkele controle op de kwaliteit en menigeen legde daarbij het spreekwoordelijke loodje.